Wat is sealen?

Bij de tandarts of mondhygiënist worden in sommige gevallen groefjes en putjes in tanden en kiezen afgedicht. Dat gebeurt meestal met een kunststoflak. Deze kunststof (‘sealant’) kan transparant of geelwit zijn.

Waarom worden kiezen gesealed?
Sealen gebeurt om de kiezen te beschermen tegen gaatjes. Het beschermt ze op die plaatsen waar ze het gevoeligst zijn voor gaatjes: in de groeven en putjes. Deze zijn kwetsbaar, vooral als ze diep en smal zijn, omdat de haren van de tandenborstel er moeilijk bij kunnen. Fluoride biedt niet altijd voldoende bescherming om gaatjes te voorkomen. Sealen gebeurt meestal kort nadat een blijvende kies helemaal is doorgebroken. Dan is de kans op gaatjes het grootst.

Hoe verloopt de behandeling bij het sealen?
Allereerst maakt de tandarts of mondhygiënist de kies goed schoon. Om de lak goed te laten hechten, ruwt hij de groefjes en putjes in het glazuur op met een zure vloeistof of gel. Dat heet etsen. Na een korte inwerktijd wordt die weggespoeld met water. Soms brengt de tandarts of mondhygiënist daarna een rubberdam aan: een heel dun rubber lapje dat met een ringetje om een of enkele kiezen gespannen wordt. Het ringetje drukt soms iets op het tandvlees, maar dat went meestal snel. Daarna spuit hij de kies met een luchtspuit droog, omdat speeksel het hechten van de lak aan de kies tegenhoudt. Nu kan de kunststoflak op de kies aangebracht worden. De lak is heel dun en vloeit tot diep in de bodem van de groefjes en putjes. Met een lamp die blauw licht geeft, wordt de lak hard gemaakt. Ten slotte wordt gecontroleerd of de lak goed op zijn plaats zit.

Moet er altijd worden gesealed?
Kiezen worden alleen geseald als de tandarts verwacht dat er gaatjes in de groefjes ontstaan. Vraag uw tandarts of mondhygiënist om advies.

Hoe lang gaat de sealant mee?
Bij sealen wordt een kunststof (‘sealant’) diep in de groeven van een kies gebracht. Deze gaat enkele jaren mee. Bij de periodieke controle controleert de tandarts of mondhygiënist of er nog voldoende aanwezig is. Als dat niet zo is, kan de sealant worden aangevuld.